Autorski članci: Silvije Vdovi�� i Nata��a Vuji��i��