Statistika

Opasnost od terorizma očima statistike

Zvonimir Šikić / 28. svibnja 2017. / Članci / čita se 2 minute

Najgore razdoblje terorizma u Europi nije danas nego su to bila desetljeća od sedamdesetih do devedesetih, kad je terorizam bio domaći

Opasnost od terorističkih napada nije svugdje ista. Najveća je na Bliskom Istoku (uključujući i sjevernu Afriku), velika je u Rusiji i zapadnoj Europi, nešto je manja u SAD, a najmanja je u istočnoj Europi.

S obzirom na to da je Islamska Država glavna teroristička prijetnja i da je SAD vođa koalicije protiv ID-a, bilo bi razumno očekivati da se na ljestvici terorom ugroženih SAD nalazi iznad zapadne Europe, te da je Belgija u Europi relativno nisko pozicionirana (sa svojim minimalnim doprinosom protudžihadističkoj kampanji). No, nije tako.

Razlika je u tome da je zapadna Europa lakša meta.

Više od 5000 europskih građana priključilo se džihadu u Siriji i Iraku, naspram samo 200 građana SAD-a. Tu je, naravno, i kopnena povezanost Europe i Bliskog Istoka koja džihadistima omogućava bitno lakšu prohodnost u oba smjera, nego što to dopuštaju dva velika oceana.

Osim toga, postotak muslimana bitno je veći u Europi (7.66%) nego u SAD-u (2.11%), pa je i populacija iz koje se potencijalno regrutiraju radikali veća. Dodatni kamen spoticanja je europski sekularizam.

Europa ima i manju sposobnost integracije od SAD-a, pa američki muslimani spremnije surađuju s FBI-em nego europski s odgovarajučim europskim službama. (Više pojedinosti u članku iz časopisa International Security.)

Teroristi slobodno prelaze unutaršengenske granice dok sigurnosne službe to ne mogu; teroristi su „europskiji“ od europskih sigurnosnih službi. Npr. teroristi koji djeluju u Francuskoj najčešće su stacionirani u Belgiji čije se sigurnosne službe ne mogu mjeriti s francuskima.

Važno je ipak ne zaboraviti da terorizam nije samo džihadistički.

Od rušenja blizanaca 11. 9. 2001. teroristi su u SAD-u ubili 154 osobe, od čega su 95 bile žrtve džihadskog terorizma, 51 ekstremno desnog terorizma te 8 rasnog terorizma. U istom razdoblju ukupni broj ubijenih veći je od 200 000.

U istom razdoblju EU je imala oko 700 žrtava terorizma. Ukupni broj ubijenih, kao i u SAD-u, bio je oko 200 000, ali na 60% više stanovnika. Žrtve terorizma u ogromnoj su većini džihadističke, što pokazuje sljedeći graf:

Ono što vjerojatno iznenađuje mlađe čitatelje jest činjenica da najgore razdoblje terorizma u Europi nije trenutno razdoblje nego da su to bile 70-te, 80-te i 90-te i da je terorizam bio domaći.

Broj terorističkih napada (uz broj ubijenih) daje sljedeći graf:

Dodajmo na kraju da je vjerojatnost da je ubijena osoba u SAD žrtva terorizma cca. 0.08% (154 / 200 000 = 0.0008), a u EU je ona cca. 0.35% (700/200 000 = 0.0035). Drugim riječima, na 1 000 ubijenih u EU 3 do 4 su žrtve terorizma, dok na 10 000 ubijenih u SAD imamo 8 žrtava terorizma.