predavanja

Siniša Rodin i Marko Ilešič o praksi Europskog suda u Luksemburgu

Ideje.hr / 24. listopada 2018. / Aktualno

Katedra za Europsko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu organizirala je dva gostujuća predavanja sudaca Europskog suda u Luksemburgu, Siniše Rodina (u ponedjeljak 29. listopada) i Marka Ilešiča (utorak 30. listopada)