promocija knjige

Boris Kožnjak: Metafizički temelji fizike mikrosvijeta

Ideje.hr / 18. lipnja 2024. / Publikacije

U sklopu programa Priroda uživo u knjižnici Bogdan Ogrizović u Zagrebu Boris Kožnjak predstavio je svoju knjigu Demokritova tjelešca i Parmenidova punina. Kao moto, autor se poslužio zaključkom Daniela Dennetta da 'ne postoji znanost oslobođena od filozofije, postoji samo znanost čija je filozofska prtljaga ukrcana bez pregleda'. Ljubaznošću organizatora Darija Hrupeca i knjižnice Bogdan Ogrizović u nastavku prenosimo video-zapis predavanja, kratki sadržaj knjige i bilješku o autoru

SAŽETAK Knjiga “Demokritova tjelešca i Parmenidova punina: metafizički temelji fizike mikrosvijeta” djelo je na presjeku fizike, filozofije i povijesti koje, s jedne strane, na opsežan, izvornom literaturom obilno potkrijepljen i dosljedan način prikazuje dug i bogat historijat našeg iskustvenog i konceptualnog znanja o atomnom i subatomnom svijetu od antičke filozofije do suvremenih tehnološki sofisticiranih eksperimenata, a s druge strane nudi autentičnu kritičku filozofijsku raščlambu toga znanja koje kulminira autorovim originalnim tumačenjem moderne fizike mikrosvijeta utemeljenim na tradicionalnoj – u modernoj prirodnoj znanosti uvelike zaboravljenoj – metafizičkoj, poglavito Aristotelovoj misli. Djelo je namijenjeno profesionalnim fizičarima i filozofima, ali je svojim osmišljenim pristupom, sustavnošću izlaganja i lakoćom stila uz zadržanu ozbiljnost i strogost argumenata pristupačno i širem krugu čitatelja zainteresiranih za suvremenu znanost.

O PREDAVAČU Boris Kožnjak (rođen 1972. u Čakovcu) je znanstveni savjetnik u Institutu za filozofiju u Zagrebu. Diplomirao je fiziku na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti u polju filozofije stekao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je kao asistent i viši asistent na Zavodu za povijest, filozofiju i sociologiju znanosti PMF-a u Zagrebu, na Institutu za filozofiju zaposlen je od 2013. godine. Glavno područje specijalizacije mu je filozofija znanosti, poglavito moderne fizike, sa snažnim interesom prema integraciji s ostalim metaznanostima – poviješću, sociologijom i psihologijom znanosti – o čemu plodno objavljuje u međunarodnim i domaćim časopisima.

O CIKLUSU PRIRODA UŽIVO Hrvatsko prirodoslovno društvo organizira ciklus znanstveno-popularizacijskih predavanja pod nazivom Priroda uživo. Predavanja se održavaju dvaput mjesečno u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića. Arhiva prošlih predavanja dostupna je na https://hpd.hr/priroda-uzivo/arhiva-p… a videozapisi na https://hpd.hr/priroda-uzivo/videozap…