Simpozij

Kulturna povijest kapitalizma

Ideje.hr / 31. ožujka 2017. / Aktualno

Detaljna, široka analiza onoga što predstavlja kulturnu povijest kapitalizma tema je međunarodne konferencije koja se održava 7. i 8. travnja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 7. i 8. travnja održava se međunarodna konferencija „Kulturna povijest kapitalizma“.

Detaljna, široka analiza onoga što predstavlja kulturnu povijest kapitalizma presudna je za funkcionalno shvaćanje novije hrvatske kulturne i političke prošlosti, kao i za pozicioniranje Hrvatske u Europi i svijetu. Namjera organizatora je istražiti svu kompleksnost ove materije u kulturnoj povijesti Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, kroz razdoblja viktorijanskog kapitalizma i njegovih američkih varijanti u 19. i 20. stoljeću te posebno za vrijeme Hladnog rata, kada kapitalizam u odnosu na socijalizam postaje sveobuhvatna formula za reguliranje raznih gospodarskih i političkih struktura, ali i kulturna sfera u kojoj se definira odnos javnog i privatnog. Iz ovog razloga kapitalizam je definirajući element i za život u socijalističkim, te nakon pada Berlinskog zida u postsocijalističkim tranzicijskim društvima kakvo je Hrvatska.

Potvrđeni govornici: Marijan Bobinac, Tomislav Brlek, Sven Cvek, Martina Domines Veliki, Boris Dundović, Catherine Eagan, Kimberly Engber, Grant Farred, Stipe Grgas, Tvrtko Jakovina, Renata Jambrešić Kirin, Tatjana Jukić, Tihana Klepač, Borislav Knežević, Danijela Lugarić, Christine Magerski, Ljubica Matek, Wolfgang Müller-Funk, Tanja Petrović, Iva Polak, Vanja Polić, Russell Reising, Mark Metzler Sawin, Ronald Schleifer, Jelena Šesnić, Jelena Spreicer, Slavica Troskot.

Više informacija dostupno je na poveznici:

http://kpk.ffzg.unizg.hr/news/simpozij-a-cultural-history-of-capitalism