Razgovor: Damir Bakić, kandidat za rektora Zagrebačkog sveučilišta

Damir Bakić: Sveučilište u Zagrebu treba novog rektora

Ideje.hr / 26. siječnja 2018. / Aktualno / čita se 2 minute

U tijeku je izbor rektora Zagrebačkog sveučilišta. Glasnik Nezavisnog sindikata znanosti poslao je po desetak pitanja kandidatima. Ljubaznošću redakcije Glasnika Ideje.hr objavljuju nekoliko odgovora koje je dao kandidat s PMF-a Damir Bakić. Dosadašnji rektor Boras odbio je odgovoriti na pitanja do službene potvrde kandidatura i predstavljanja programa

Koja su Vaša tri glavna razloga za kandidaturu za funkciju rektora?

Glavni razlog je samo jedan. Sveučilište u Zagrebu za­služuje i treba bolju upravu, posebice rektora. Sadašnji rektor nije na visini zadatka i on je, zajedno sa svojim naj­bližim suradnicima, postao izravna smetnja normalnom radu i životu Sveučilišta. Previše je nepropisnih, čak i ne­zakonitih postupaka učinjeno, previše sporova otvoreno, previše problema stvoreno, a rad Senata i sveučilišnih tijela, opterećen nedemokratskom atmosferom, potonuo je u pasivizaciju. Vrijeme je da Senat preuzme odgovor­nost, a novi rektor je taj koji treba taj potisnuti potencijal osloboditi. Moji osobni razlozi su brojni, a opet se svode samo na jedan: na poticaj mnogih kolega i njihov poziv da temeljem svoga dosadašnjeg djelovanja preuzmem odgovornost.

Kako gledate na mogućnost da se rektor natječe za korištenje sredstava sveučilišta?

Negativno. Rektorova zadaća je prvenstveno da upravlja i taj posao zahtijeva prepuno radno vrijeme. Ostane li vre­mena, energije i mogućnosti za djelomični nastavni rad, to bih svakako podržao i osobno bih i sam tomu težio. Natjecati se za sveučilišna sredstva s pozicije rektora ni­kako nije primjereno.

Kako biste definirali integrirano sveučilište? Zašto Sveučilište u Zagrebu po Vašem mišljenju nije integrirano? Smatrate li moguću integraciju Sveučilišta u Zagrebu pozitivnom ili negativnom?

I integracija ima različitih. Sasvim je jasno da Sveučilište u Zagrebu nije u dovoljnoj mjeri integrirano i mnogo je neracionalnosti u našem djelovanju. Međutim, mislim da striktna formalna integracija u sadašnjem trenutku nije ni potrebna, ni racionalna, niti moguća. Za takvu formalnu integraciju prvenstveno moraju sazreti uvjeti. U sadržajnom i funkcionalnom, u horizontalnom smislu, integracija je pak nužna i prijeko potrebna i mnogi koraci u tom pogledu se mogu izvesti doslovno odmah. Počevši od zajedničkih studijskih programa, međufakultetskih izbornih kolegija, preko interdisciplinarnih istraživačkih projekata i grupa, do formalne suradnje pojedinih sastavnica. Kad to zaživi punim životom, uz napredak tehnologije i odgovarajući prostorni razvoj, stvorit će se uvjeti i za čvršću formalnu integraciju.

Kako komentirate činjenicu da Znanstvena strategija Sveučilišnoga odjela Hrvatski studiji predstavlja pla­girani tekst i kako bi se Sveučilište prema tomu tre­balo postaviti?

To je propust koji se nije smio dogoditi. Indirektnu odgo­vornost za to snosi Uprava Sveučilišta. Naime, prilikom transformacije Hrvatskih studija rektor je na sjednici Se­nata u siječnju 2017. rekao da je upravo on odgovorna osoba u pogledu djelovanja Hrvatskih studija. Tu je po­ziciju implicitno potvrdio i prijavom (putem ovlaštenoga odvjetničkog ureda) protiv troje novinara Hrvatskomu novinarskom društvu zbog narušavanja novinarskoga ko­deksa. Drugih komentara nemam.