Konferencije

Dva problema: s jedne strane komercijalizacija, s druge strane financiranje inovacija

Nina Antičić / 24. svibnja 2017. / Aktualno / čita se 2 minute

Na konferenciji u Solunu u Grčkoj o ulozi znanstvenih i tehnoloških parkova te inkubatora u inovacijskom ekosustavu odlučeno je da se u prvoj polovici 2018 u Zadru organizira velika međunarodna radionica o provedbi strategija pametnih specijalizacija

U Solunu u Grčkoj  održava se (23 – 24. svibnja 2017.)  konferencija posvećena ulozi znanstvenih i tehnoloških parkova te inkubatora u inovacijskom ekosustavu, s fokusom na Dunavsku i Jadransko-jonsku makroregiju te zemlje zapadnog Balkana. Razmotrena je uloga pojedinih dionika, bilo iz privatnog, bilo iz javnog sektora (industrija, akademska zajednica, vlada, investitori, itd.) u stvaranju sinergije kojom se pokreće lokalni ekonomski razvoj i podiže regionalna konkurentnost.

Zaključci Solunske konferencije poslužit će za oblikovanje širih inovacijskih politika, i to već u srpnju ove godine kada se održava summit Berlinskog procesa na kojemu će se analizirati napredak u provedbi kohezijske politike i integraciji ekonomija Dunavske i Jadransko-jonske makroregije te zemalja zapadnog Balkana u jedinstveno europsko tržište.

Zajednički istraživački centar* Europske komisije kontinuirano podupire provedbu kohezijskih politika Europske unije razvojem platformi pametne specijalizacije, praćenjem istraživanja i inovacija, te obrazovanjem stručnjaka u području intelektualnog vlasništva i transfera tehnologije. Radi provedbe navedenih ciljeva, JRC organizira tematske konferencije na kojima se susreću istraživači i gospodarstvenici iz svih europskih zemalja.

Krajem rujna 2016. godine u Znanstvenom parku AREA u Trstu, održana je jednotjedna međunarodna radionica s ciljem traganja za najboljim načinom razvoja konkurentnosti inovativnih ekosustava unutar europskih makroregija. Glavni naglasak makroregionalnog tjedna inovacija stavljen je na potrebu razvoja robusnog  ekosustava komercijalizacije inovacija i tehnologija u Europi te su identificirani nositelji razvoja i širenja inovacijske kulture unutar europskih makroregija. Time je ljudski kapital prepoznat kao ključni čimbenik provedbe inovacijskih strategija, a ciljana izobrazba provedena je u području transfera tehnologija, upravljanja intelektualnim vlasništvom te marketinga i komercijalizacije rezultata znanstvenih istraživanja.

Pružanje potpore provedbi kohezijske politike nastavljeno je radionicom posvećenom izvorima financiranja inovacija i transfera tehnologije. Na skupu u Beogradu početkom ožujka 2017. godine, prezentirani su i analizirani različiti financijski instrumenti raspoloživi za financiranje projekata inoviranja i transfera tehnologija. Posebno su analizirani priroda, značajke i opća prikladnost pojedinih instrumenata, ali i mogućnosti osnivanja start-up kompanija i zajednička ulaganja kao komplementarni izvori financiranja koji mogu ubrzati i maksimizirati postizanje inovacijskih ciljeva.

U prvoj polovici 2018. godine, u Zadru će se održati veliki međunarodna radionica JRC-a na temu razvoja makro-regionalnih strategija, provedbe strategija pametnih specijalizacija i uloge potpornih institucija.

Najavljeni skup je dio aktivnosti koje JRC kontinuirano provodi s ciljem podupiranja kohezijskih politika Europske unije, kao što su makroregionalni i regionalni razvoj te predpristupni procesi i proširenje. Skup će dovesti znanstveno-istraživačku zajednicu i gospodarstvo Republike Hrvatske u središte pozornosti kad je u pitanju provedba platformi pametne specijalizacije, praćenje istraživanja i inovacija, te obrazovanje u području intelektualnog vlasništva i transfera tehnologije. On će također biti i mjesto susreta za razmjenu iskustava i najboljih praksi te uspostavu intenzivnije suradnje između hrvatskih istraživačkih organizacija i potpornih institucija s europskim partnerima. Očekuje se oko dvije stotine sudionika iz svih europskih zemalja. Točni datumi održavanja skupa bit će objavljeni uskoro.

*Zajednički istraživački centar (Joint Research Centre, JRC) je znanstveno i tehničko tijelo Europske komisije čiji je cilj poduprijeti razvoj politika Europske unije, pružanjem znanstveno utemeljenih i neovisnih savjetodavnih usluga. Više informacija o JRC-u: https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-in-brief