komentar

Ina i nejednakost. Skica moguće Bićanićeve analize slučaja Ina.

Željko Ivanković / 3. rujna 2022. / Članci / čita se 8 minuta

Kad je izbio slučaj Agrokor Ivo Bićanić višestruko ga je analizirao. Željko Ivanković pokušava, na temelju Bićanićevih radova, identificirati kako bi analizirao slučaj Ina

  • Naslovna ilustracija: Zgrada Ine (Igor Kralj, Pixsell)

Polovicom veljače Ideje.hr održale su, s drugima, radnu komemoraciju u povodu iznenadne smrti profesora Ive Bićanića  potkraj studenoga 2021. Ovdje su dostupni snimka komemoracije i linkovi na članke sjećanja. U razgovoru su najavljeni objava dviju njegovih nezavršenih knjiga i konferencija posvećena njegovu djelu. Prva je knjiga članaka, koje su skoro 90 posto objavile Ideje.hr a koje je prije smrti izabrao sam Bićanić, ali ih nije dospio doraditi za knjigu. Jedan od tih članaka je Očima ekonomske teorije. Četiri objašnjenja: Hayek, Minsky, North i Williamson o Agrokoru, iz prosinca 2017. godine. Tada se još moglo pisati samo o tome kako je Agrokor bankrotirao, još ne o karakteru državne intervencije, koja je bila u toku. Otprilike u isto vrijeme Bićanić i ja smo za Zakladu Friedrich Ebert u Zagrebu (zajedno s Marinom Klepo), napisali stručnu studiju o Agrokoru u kojoj smo slučaj kontekstualizirali u kroni-kapitalizam. Dostupna je na poveznici Slučaj Agrokor: Kriza najveće hrvatske kompanije. U isto vrijeme Ideje.hr organizirale su i raspravu o kroni-kapitalizmu Hrvatski kapitalizam: Određen sustavom ili tradicionalnim kulturnim vrijednostima, u kojoj je Bićanić bio jedan od uvodničara (uz sociologinje Jasminku Lažnjak i Jadranku Švarc). Nešto manje od godinu dana poslije Ideje.hr organizirale su raspravu o zborniku Policy-Making at the European Periphery: the Case of Croatia u izdanju Palgrave Macmillan, koji su uredili profesor Zdravko Petak i Kristijan Kotarski sa Fakulteta političkih znanosti a pod naslovom: Hrvatska je zarobljena država, ali tko ju je zarobio? Ili je slaba država? Kako je oslabila? Prije rasprave Ideje.hr su objavile Bićanićev prikaz tog zbornika: 4/5 reformi su neuspješne. Što o tome kaže McKinsey, a što domaći autori. Tko je zarobio državu i podijelio plijen.

Zacjelo toga ima još[i]. Velika pljačka u Ini tek je izbila u javnost, no po svemu što se dosad zna velikim se dijelom uklapa u kroni-kapitalizam, kako je, uz stanovite razlike u tumačenjima, opisan u spomenutim raspravama i člancima. Bićanić na žalost nije među nama da slučaj kontekstualizira u daljnja tumačenja. Iz članaka koji se intenzivno priređuju za knjigu, kao i iz drugih dijelova njegova rada, neke ideje ipak padaju na um. U mnogim svojim radovima Bićanić je spominjao tzv. kvazi-rente, odnosno marshallijanske rente (za razliku od rikardijanskih renti). Zatim, Bićanić se intenzivno bavio pitanjima nejednakosti i pitanjima rasta, razvoja i konvergencije. Prema njegovom višestruko opetovanom zaključku, ozbiljan je hrvatski napredak (recimo to tako neodređeno) moguć jedino uz promjenu političke ekonomije. Kad je pak riječ o nejednakostima u knjizi je zaoštrio tezu da nejednakosti nisu neutralne u odnosu na razvitak, odnosno da razvitak ovisi o početnoj raspodjeli te u tom je pogledu kritizirao dominantni ekonomski pristup.

Kvazi-rente su razmjerno neodređen pojam (kao uostalom i mnogi ekonomski i politički pojmovi). S tom se neodređenošću međutim treba nositi. Pojam je nastao kao proširenje rikardijanskih renti koje su prihodi vlasnika zemljišta (uz prihod rada i prihod kapitala). Kvazi-rente proširuju pojam renti na druge slične prihode – recimo od rojaliteta, što je najbolja varijanta, ali u kvazi-rente ulaze i prihodi od monopolne pozicije koji su iznad pretpostavljenog tržišnog prihoda[ii]. Slijedom spomenute neodređenosti u kvazi-rente se vrlo dobro uklapaju iznadtržišni prihodi od pozicije u hijerarhiji, bilo da je riječ o političkoj hijerarhiji ili poziciji u nekom konglomeratu koja ‘osigurava pravo potpisa’. U javnosti je dosad najviše pažnje privuklo pravo potpisa prvoosumnjičenog Damira Škugora, smještenog na četvrtu (ili čak petu) razinu u Ininoj hijerarhiji. Postavljalo se i pitanje tko ga je štitio beskrajno važno za razumijevanje hrvatskog kroni-kapitalizma.

No, za ostvarivanje prihoda od kvazi-renti jednako je važna i umreženost. Gabrijela Galić iz Faktografa otkrila je upravo nevjerojatnu činjenicu, ne samo da je tvrtka preko koje su osumnjičeni za pljačku trgovali plinom dobila dozvolu od Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) iako nije zadovoljavala uvjete, nego i da je dozvolu potpisao Tomislav Jureković, koji je desetak dana prije tog potpisa i sam izišao iz pritvora kao osumnjičenik u ‘aferi vjetroelektrane’ u kojoj je prvoosumničena bivša državna tajnica Josipa Rimac. Dodajmo ovom nejvjerojatnom otkriću poznati podatak da je suosnivač spomenute tvrtke bivši predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Josip Šurjak. Članak Gabrijele Galić sadrži i druge elemente mreže (kao i nekolicina drugih članaka, klupko se još odmotava). Daljnje ilustracije položajnih renti kao kvazi-renti nije u ovom trenutku prijeko potrebno tražiti.

U spomenutom zborniku koji su uredili Petak i Kotarski diskutira se dilema o stranački ili korporativno zarobljenoj državi (kod Kotarskog preteže teza o stranačkoj zarobljenosti). Čini se da dilema zavodi na krivi trag, da jedno bez drugog ne ide, a što potvrđuju oba slučaja i Ina i Agrokor. Izgleda i da se iza naglašavanja korporativne odnosno stranačke zarobljenosti mogu naći teorijske i ideološke pristranosti. To je svakako vrijedno daljnje rasprave. Ovdje je korisno podsjetiti na analizu Maruške Vizek koju je prezentirala na jednoj diskusiji Zaklade Friedrich Ebert o javnim i kvazi-javnim poduzećima, onima koja su nominalno privatna, a zapravo su poslovno do srži isprepletena s državom (a link na koju ne mogu pronaći). Naime, vrijedno je hrvatsku političku ekonomiju, kako inzistira Bićanić, razmotriti iz kuta transformacije (iz socijalizma u kapitalizam) kojom se također intenzivno bavio: interes za privatizaciju u hrvatskoj znanstvenoj zajednici nije nikad bio zadovoljavajući. Pretezao je ideološki pogled o odnosu rada i kapitala, što je onda odvodilo diskusiju od predmeta.

Teze iz ovog članka predstavljene su naknadno i u razgovoru na N1 televiziji.

Slučaj Ina (kao i slučaj Agrokor), poziva na razmatranje teze da privatizacija kako je izvedena u Hrvatskoj nije adekvatno adresirala tzv principal-agent problem, iako je on inicijalno predstavljan kao motiv za transformaciju. Glavni je naime argument za privatizaciju  bio da se bez definiranja titulara vlasništva ne može spriječiti zabušavanje i čerupanje ‘ničijeg vlasništva’. U slučaju Ine društveno je vlasništvo transformirano u vlasništvo s poznatim titularom, no problemi smanjene brige za resurse i neformalnog odnosa principala  i agenta nije time riješen. Sagledavanje ishoda hrvatske privatizacije i iz tog kuta suočava se s ideološkom eliminicijom (jer izgleda previše ‘čikaški i neoklasično’).

Te teorijske dileme nisu beznačajne. Dosad, ekonomisti su, uz iznimke koje su potisnute s radara, o slučaju Ina ponudili ili banalne komentare ili zgražanje ispod razine akademske refleksije. Adekvatnom teorijskom raspravom i karakterizacijom hrvatskog kapitalizma akademska zajednica umjesto da služi političke i poslovne elite uspostavila bi distancu prema njima i uskratila im legitimitet koji im je dosad nerijetko nekritički davala. Upravo ovakva transformacija/privatizacija imala je svoje akademske proponente.

Već je natuknuto da se jedno poglavlje u Bićanićevoj najavljenoj knjizi sastoji se od članaka o nejednakosti[iii]. Slučaj Ina međutim pokazuje da pristup koji su Bićanić i kolege ekonomisti izabrali i biraju i dalje u analizi tog pitanja ne obuhvaća stvarnost. Bićanić je, istini za volju, toga bio svjestan (i to će se u knjizi vidjeti). Orijentirao se na nejednakost dohodaka, a ne imovine, jer za ovo drugo nije imao dovoljno podataka. I među dohocima izabrao je one o kojima su podaci najvjerodostojniji – plaće. Razlog je strogost koju je njegovao kod empirijskog istraživanja. Svjestan je bio mogućeg prigovora da je, poput Bobija i Rudija, sat tražio pod svjetiljkom jer se tu bolje vidi nego u šumi, gdje ga je izgubio. Na žalost, drugi i kad istražuju nejednakost biraju sličan pristup kao da idu linijom manjeg otpora, tek da stvar odrade.  S Bićanićeve strane bilo je ukazivanja na nedostupnost potrebnih podataka i neuspješnih pokušaja da se do njih dođe ali su ih spriječili administracija a i dio akademske zajednice svojom šutnjom i pristajanjem.

U Hrvatskoj još prevladava narativ da nejednakost nije problem, da je zapravo jednakost problem i za tu se tezu dobivaju počasti i nagrade.

Smrt novinara Vladimira Matijanića s kojim je Bićanić usko surađivao u slučaju doktorata splitskog hadezeovca Vice Mihanovića na Ekonomskom fakultetu u Osijeku jasno je pokazala ogromnu nejednakost građana u pristupu javnim resursima (u ovom slučaju zdravstvenim). Kvazi-rente dostupne su slekcioniranima. Istraživanja tih strana nejednakosti itekako su uznapredovala. Nobelovac Angus Deaton fokusirao se upravo na zdravstvenu nejednakost. Thomas Piketty i Anthony Atkinson također su istraživali nove aspekte nejednakosti, pristupe i politike. U Hrvatskoj još prevladava narativ da nejednakost nije problem, da je zapravo jednakost problem i za tu se tezu dobivaju počasti i nagrade. Mediji su razoreni, osobito najveći. Iz perspektive slučaja Ina ironično je da su prije samo koju godinu, u povodu bankrota Agrokora Vlada i Hanza medija objavili Slom ortačkog kapitalizma uz asistiranje dijela intelektualne javnosti. U tim okolnostima slučaj Ina osuđen je na skandaliziranje, banalne opservacije, na prikaz kao da je riječ o pojedinačnom primjeru bez sistemskog značenja  i na rasplinjavanje u administrativnim kapilarima u kojima HDZ nema konkurencije. Peđa Grbin (SDP), Nikola Grmoja (Most) i slični, oporba su kakvu HDZ može samo poželjeti. Akademska zajednica ne kreira javni narativ koji bi sprečavao neupitan pristup kvazi-rentama, a čijim bi se argumentima političari s više potencijala mogli efikasnije koristiti.

Obično se potegne da je krajnje vrijeme da netko kaže – dosta!  No tu se ne radi ni o kakvoj agresivnoj odlučnosti, lupanju šakom po stolu, govorenju ‘popu pop a bobu bob’, i sličnim primitivizmima, nego upravo suprotno, o produbljenom javnom diskursu izrečenom s autoritetom i uvjerljivošću. Nema uzmaka pred tako kreiranim javnim raspoloženjem koje nije bijes i revolt nego  – kako bi Bićanić rekao – stilizirana činjenica, koja se prihvaća kao očita. U slučaju Ina nejednakost kvazi-renti bode oči, iako ‘nema podataka’. Bićanić nije mogao sam a ni njega više nema među nama.

  • Bilješke

[i] Potkraj 2018. u izdanju Jesenski i Turk objavio sam knjigu Slučaj Agrokor. Privatizacija i crony kapitalizam u kojoj sam se, uz ostale izvore, oslonio i na članke o Agrokoru koje sam napisao za Ideje.hr

[ii] Po mojem sudu, ova konstrukcija ima manjkavosti u konzistenciji, no sad nije trenutak za detaljniju teorijsku raspravu.

[iii] Velikim dijelom nastali su u sklopu istraživanja čije smo rezultate objavili u članku Nejednakost plaća u Hrvatskoj 2003-2016.